ستادکل نیروهای مسلح | رویداد شرق
جذب سربازان دارای مدرک فنی توسط امدادخودروایران 23 شهریور 1401

جذب سربازان دارای مدرک فنی توسط امدادخودروایران

تفاهم نامه همکاری شرکت امدادخودروایران و معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح برای جذب سربازان دارای مدارک فنی مرتبط با خودرو به امضا رسید.