شبکه تلفن همراه کشور | رویداد شرق
فناوری تلفن همراه در ایران ۲۹ ساله شد 19 مرداد 1402

فناوری تلفن همراه در ایران ۲۹ ساله شد

۲۹ سال پیش در چنین روزی اولین سیمکارت در ایران توسط همراه اول عرضه شد.