مسکن خبرنگاران | رویداد شرق
جزییات طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به زودی اعلام می‌شود/خبرنگاران مالک واحد مسکونی مشمول دریافت مسکن ملی نیستند 12 مهر 1400

جزییات طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به زودی اعلام می‌شود/خبرنگاران مالک واحد مسکونی مشمول دریافت مسکن ملی نیستند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر خبرنگار و هنرمندی قبل‌تر از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد و یا مالک خصوصی باشد نمی‌تواند مشمول تفاهمنامه ساخت مسکن بین وزارت راه و وزارت ارشاد شود.