آریا با انتشار صورت‌های مالی خود در سامانه کدال مبلغ فروشی معادل ۲۴۴ هزار میلیارد ریال را گزارش کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، بر اساس این گزارش سود آریا در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده که به معنی ۶۰۱ تومان به ازای هر سهم است. 

بررسی روند درآمدی آریا طی دوره‌های ۹ ماهه سال جاری و سه سال گذشته نشان می‌دهد که مبلغ فروش در طی این سال‌ها روند صعودی داشته است. 

Picture1.png

همچنین در سال ۱۴۰۲، آریا توانسته به بالاترین میزان تولید و فروش ۹ ماهه در طی ادوار فعالیت خود دست یابد. بررسی تولید و فروش ۹ ماهه سال جاری و سه سال اخیر به شرح دو نمودار زیر است.

Picture2.png
Picture3.png