دهمین دوره تعالی سازمانی مدل EFQM2020 با شعار رشد تولید با رویکرد تقویت زنجیره تامین، با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و سرپرستان واحدهای مجتمع و تیم ارزیابی در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

لازم به ذکر است شرکت پتروشیمی فارابی طی یک دهه اخیر فعالیت خود برای اولین بار در دوره جایزه تعالی سازمانی شرکت نموده است .