دکتر محمود تبریزی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره دستور پرداخت وام از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را به مدیریت اعتبارات و تسهیلات اعلام نمود .

دکتر تبریزی  بعد از برگزاری جلسات متعدد در جهت  چگونگی  پرداخت وام و نحوه کسر کارمزد و بیمه   و همچنین  انتقال  و مدیریت  ریسک مانده بدهکار  وامهای گروهی در سال  ۱۴۰۳ به مدیریت اعتبارات و تسهیلات  اعلام نمود که  نسبت به تدوین دستورالعمل  پرداخت وام  اقدام نمایند.

در این نشست ها مقرر گردید آقای عبدالله عباسی  مدیر محترم  اعتبارات  و تسهیلات با همکاری مهندس رضایی مدیر محترم فناوری اطلاعات  نسبت به تدوین  و ارسال  دستور العمل  ارائه خدمات و همچنین آماده سازی زیر ساخت سیستم ثبت وام  به جامعه ایثار و شهادت در سال ۱۴۰۳ قبل از۲۵ اردیبهشت ماه جاری اقدام  نماید.

گفتنی است روسای محترم مناطق و استانها با همکاران محترم  می بایست نسبت به ثبت وام  اعضا مشمول  از۲۶ اردیبهشت ماه ، بعد از ابلاغ دستورالعمل تا سه برابر حق عضویت نزد صندوق  تا سقف یک میلیارد ریال  (۱۰۰ میلیون تومان ) اقدام و جهت پرداخت  به ستاد مرکز ارسال نمایند.

شایان ذکر است  پرداخت وام در مناطق و استانها  و همچنین  ستاد مرکز  از طریق لینک پیامک ، اینترنت بانک و مراجعه حضوری به بانکداران محترم اجرائی و  همکاران صف در مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها  و مناطق صندوق انجام می گردد. 

محمود تبریزی 

مدیر عامل