پویش تامین مالی جمعی شرکت صنایع خودرو‌سازی ایلیا با هدف تولید و فروش خودروی دایون در بستر سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد آغاز شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن، شرکت صنایع خودروسازی ایلیا در نظر دارد با تامین سرمایه در گردش به منظور تولید خودرو دایون y7  مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال را طی یک دوره یکساله از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد با پرداخت سود مشارکت سالیانه ۲۹ درصد تامین مالی نماید.

حداقل سرمایه گذاری در این طرح ۱۰میلیون تومان و حداکثر ۱٫۲۵میلیارد تومان تعیین شده است. دوره جمع آوری وجوه سرمایه گذاری ۱۴روز تعیین شده است.

نرخ سود مشارکت در این طرح  ۲۹درصد سالیانه می باشد که به صورت ماهیانه به حساب سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. همچنین تضامین این طرح ، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی می باشد.

سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه آی بی کراد و یا شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن مراجعه نمایند.