پویش تامین مالی جمعی شرکت صنایع غذایی طعم شیرین ابرار دربستر سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد آغاز شد .

به گزارش رویداد شرق به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن ، شرکت صنایع غذایی طعم شیرین ابرار در نظر دارد به منظور تامین سرمایه در گردش خرید و فروش قند حبه ، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال را طی یک دوره یکساله از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد تامین مالی نماید.

نرخ سود مشارکت در این طرح  ۲۹درصد سالیانه می باشد که به صورت ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. همچنین تضامین این طرح ، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی می باشد.

حداقل سرمایه گذاری در این طرح ۱۰میلیون تومان و حداکثر ۱٫۲۵میلیارد تومان تعیین شده است. دوره جمع آوری وجوه سرمایه گذاری ۱۴روز می باشد.

در این روش از تامین مالی که با مشارکت تعداد زیادی سرمایه گذار، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک طرح، پروژ‌ه یا یک فعالیت مشخص جمع آوری می‌شود. وجوه جمع آوری شد‌ه در نهایت در اختیار متقاضی تامین مالی قرار می‌گیرد.

در این میان سکوی آی بی کراد شرکت تامین سرمایه تمدن از بهمن ماه سال ۱۴۰۰فعالیت خود را آغاز کرده است ودر ۲سال گذشته توانسته با ارایه خدمات مناسب در حوزه مشاوره،  سرمایه گذاری و تامین مالی ۵۵درصد از سهم بازار تامین مالی جمعی کشور را به خود اختصاص دهد.

بنابر این گزارش ، سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه آی بی کراد و یا شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن مراجعه نمایند.