حسن شریفی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران در دیدار با دکتر پورابراهیمی رییس مجمع نمایندگان استان تهران امادگی گروه مالی بیمه ایران را برای نقش آفرینی در توسعه اقتصادی استان اعلام کرد.

شریفی با توضیح عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در دو سال اخیر ،انجام سفرهای استانی و حضور در میان همکاران را رویکرد همیشگی عنوان و گفت: با توسعه ابزارهای نرم افزاری و در جهت شفافیت، نظارت را تشدید کرده ایم و حتی دسترسی به نهاد های ناظر نیز داده ایم.
مدیرعامل بیمه ایران با توجه به لزوم توجه به سوداوری شرکت به عنوان یک شرکت تجاری اشاره کرد: تمایل خود را برای ورود به پروژه های زود بازده و سودآور اعلام میکنیم اما شرط اساسی ما تامین منافع بیمه ایران می‌باشد.
برنامه ریزی کرده ایم  در صورت افزایش پرتفوی استانها و مانده مثبت ، درصدی از این مانده مثبت را برای سرمایه گزاری در همان استان اختصاص دهیم.لذا درخواست داریم با همکاری همکاران استانی ما ،طرح های پیشنهادی برای سرمایه گزاری را مطرح که در ارکان شرکت تصمیم گیری گردد.
پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی بیمه با تاکید بر تأثیرگذاری بیمه ایران در صنعت اظهار کرد: به دلیل ماهیت دولتی بودن بیمه ایران تمایل زیادی در استان برای معرفی پروژه های سوداور وجود دارد.
وی با اشاره به  تلاشهایی که از سالیان گذشته برای ابرپروژه انتقال اب دریا به استان انجام شده است ،حجم عظیم ذخایر معدنی کشف شده در استان و نیاز به ورود  شرکتهای بزرگ را زمینه خوبی برای سرمایه گزاری معرفی و از بسیج همه توان استان، در این خصوص خبر داد.