در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های حاضر در دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی کشور، با حضور ارزیابان صنعت عملکرد این شرکت مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

این ارزیابی مطابق با مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM-2020 از تاریخ ۷ الی ۹ بهمن ماه در قالب جلسات با ۱۱ کارگروه مختلف، گروه های متمرکز و بازدید میدانی از واحدهای عملیاتی و ستادی انجام پذیرفت و نتیجه این ارزیابی در اسفند ماه ۱۴۰۲ از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می گردد.