با حضور کارشناسان و ارزیابان مدیریت ساختار و‌ توسعه قابلیت های سازمانی در مدت سه روز کاری ارزیابی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس منطبق با رویکردها و الزامات انجام شد .

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ارزیابی عملکرد سازمانی این شرکت بر اساس الزامات pcsr گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مدت سه روز با ارزیابی عملکرد گروه های مختلف ستادی و عملیاتی به انجام رسید. 

گفتنی است این فرآیند که با هدف مدیریت متوازن منابع مشهود و نامشهود سازمانی، در جهت توسعه قابلیت ها،شایستگی ها و در نهایت ایجاد مزیت های رقابتی، توسط ۱۳ نفر از ارزیابان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با راهبری پژمان رشیدپور به عنوان سرتیم ارزیابی و همچنین با همکاری کلیه مدیران و کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس صورت گرفت.