محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در بیست و دومین نشست کارگروه ملی نظام آدرس گذاری مکان محور کشور(جی نف) گفت: استفاده از ظرفیت های سازمان فضایی کشور که زیر مجموعه وزارت ارتباطات است نیاز ما را در تکمیل پروژه ملی جی نف مرتفع می کند.​​​​​​​

به گزارش رویداد شرق به نقل از دفتر ارتباطات و اموربین الملل شرکت ملی پست؛ صبح سه شنبه اول اسفند۱۴۰۲، بیست و دومین نشست کارگروه ملی نظام آدرس گذاری مکان محور کشور (جی نف) با حضور محمودلیائی؛ معاون وزیر ارتباطات، مدیرعامل شرکت ملی پست و رئیس کارگروه ملی جی نف و سایر اعضای این کارگروه در سالن کنفرانس ساختمان شهید دستگیر برگزار شد.
لیائی ضمن تشکر از تلاش ها و همکاری تمامی اعضای کارگروه پروژه ملی جی نف ابراز امیداوری کرد: «این حرکت تصاعدی در سال آینده نیز ادامه پیدا کند تا بتوانیم کسری های باقی مانده در تکمیل داده های پروژه را کامل نماییم.»
رئیس کارگروه ملی جی نف با اشاره به منابع و ظرفیت های موجود در دستگاه های امنیتی و نظامی کشور برای تهیه نقشه ها افزود: «با استفاده از ظرفیت ماهواره خیام و همکاری با سازمان فضائی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است در آینده نزدیک نقشه هایی مورد نیاز پروژه را بهره برداری نماییم.»
در ادامه معاون وزیر ارتباطات گفت: «از سازمان برنامه انتظار داریم در اجرای برنامه ژئوکد و جی نف در سطح استان ها و شهرستان های کشور برای تکمیل آدرس دهی و اجرای طرح پلاک هوشمند با این کارگروه همکاری داشته باشد.»
 مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان به حرکت شهرداری اصفهان به عنوان الگویی برای سایر شهرها اشاره کرد و گفت: «این حرکت در آینده به نفع نظام اجرائی کشور است که  از یک الگو استاندارد واحد تبعیت نماید، که این مهم علاوه بر تاثیر در زیباسازی شهرها  و تجمیع پلاک های دستگاه های مختلف در یک پلاک هوشمند با هدف تسهیل در ارائه خدمات است.