یک کارشناس بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از پایه‌های کنترل تورم به حساب می‌آید که دربرگیرنده این موضوع است که قطعا باید نظارت مبتنی برریسک روی شبکه بانکی و بانک‌ها اتفاق افتد.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره نتیجه سیاست‌های کلان نظام بانکی دردولت جدید گفت: کنترل تورم در وهله اول بسیار حائز اهمیت است که درحقیقت از کنترل نقدینگی نشات می‌گیرد. این کار ازدو پایه اصلی کنترل انضباط مالی بودجه دولت و تامین مالی کسری بودجه تشکیل شده که تلاش در این زمینه اصلاح نظام بانکی را در پی خواهد داشت و به دنبال آن کنترل نقدینگی و تورم اتفاق می‌افتد.
وی در ادامه اضافه کرد: براساس مطالب فوق بحث مربوط به اصلاح نظام بانکی یکی از پایه‌های کنترل تورم به حساب می‌آید که دربرگیرنده این موضوع است که قطعا باید نظارت مبتنی برریسک روی شبکه بانکی و بانک‌ها اتفاق افتد. دست‌اندازی به منابع بانکی و استفاده مردم از بانک‌ها باید محدودتر شود تا دولت، سهامداران و مدیریت بانک‌ها نتوانند به راحتی دست‌اندازی کنند و منابع را در مسیری غیر از بحث تامین مالی واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به قسمت دیگری انتقال دهند. 
این کارشناس مسائل بانکی در این خصوص یادآور شد: متاسفانه در این چند سال بانک‌ها اقدامات مورد اشاره را انجام دادند، باید مانعی برای آنان به وجود آورد تا محدود شوند و اینگونه اصلاح  نظام بانکی به مسیرو ریل واقعی خود بازگردد. فرزانی دررابطه با بازگشت ارزش ریال نیز تاکید کرد: کنترل تورم که صورت گیرد، خواه ناخواه مانعی برای کاهش ارزش ریال به وجود می‌آید، اما این کار نیاز به ثبات اقتصاد دارد.  زمانی که ثبات اقتصادی ایجاد شود و  منابع سپرده‌گذاران در شبکه بانکی کشور درقالب اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد و تولید تزریق شود وتامین مالی برای آنان اتفاق افتد، توان رشد اقتصادی بیشتر از تورم خواهد شد، بنابراین ریال هم تقویت می‌شود.
وی درادامه افزود: موضوع فوق یک مسیر بلند مدت است و شاید بیشتر از ده سال به زمان نیاز دارد و در این رابطه  نیاز به اقتصاد قابل پیش‌بینی بسیار برجسته به نظر می‌رسد  تا به تحقق برسد. 
این کارشناس مسائل بانکی درباره رشد اقتصادی نیز ابراز کرد: رشد اقتصادی خود به تنهایی کار بسیار سختی است و در مدت دو یا سه سال صورت نخواهد گرفت، برای تحقق به یک برنامه بلند مدت بیش از ده سال نیاز داریم زیرا به مسائل زیادی مانند بین‌الملل و سیاسی برمی‌گردد، پس از این موارد خواهیم توانست اقتصاد را به جلو ببریم و چارت سیاست بودجه‌ای، تجاری، پولی و مالی را به صورت هماهنگ افزایش دهیم، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را محقق سازیم و تورم کنترل شده را در پی داشته باشیم تا  به افزایش ارزش ریال برسیم.  
فرزانی درباره انتظار ریل‌گذاری  دولت برای آینده چنین توضیح داد: ریل‌گذاری می‌تواند صورت گیرد، اما در کوتاه مدت هم شاید کنترل تورم  در سطح مناسبی بتوان داشت. به طور نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که اکنون دارای تورم ۵۰ درصدی هستیم که برای اقتصاد کشور بسیار مضراست و به نوعی تورم حاد به حساب می‌آید. چنانچه این رقم در پایه نرخ پیش‌بینی شده دولت سیزدهم به ۱۹ یا ۲۰ درصد برسد، پیروزی و دستاورد بزرگی خواهد بود چرا که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که اکنون درحال حاضر گفته شود، تحقق تورم ۲۰ درصدی راحت باشد، اما درصورتی که این اتفاق روی دهد اقتصاد به شرایط با ثباتی خواهد رسید.