بانک سرمایه در خصوص برگزاری آزمون استخدامی جهت تامین نیروی بانکدار اجرایی شعب شهرهای ساوه، یاسوج و یزد اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

پیرو انتشار آگهی استخدام بانک سرمایه در مهر، آبان و دی ماه ۱۴۰۲ جهت تامین بانکدار اجرایی شعب شهرهای ساوه، یاسوج و یزد، بدین وسیله از افراد واجد شرایط (لیست اسامی به پیوست) دعوت می گردد روز جمعه مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ در محل برگزاری آزمون استخدامی بانک حضور به هم رسانند.

  • محل برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام می گردد.
  • موارد درسی آزمون:
ردیف دروس تعداد سوالات
۱ فناوری اطلاعات ۱۵
۲ زبان و ادبیات فارسی ۱۵
۳ زبان انگلیسی ۱۵
۴ هوش و توانمندی های عمومی ۱۵
۵ ریاضی و آمار مقدماتی ۱۵
۶ معارف اسلامی ۱۰
۷ اصول حسابداری ۱۵
  • شایان ذکر است آزمون دارای نمره منفی می باشد.
فایلهای پیوست
اسامی مشمولین آزمون استخدامی .pdf