بانک سرمایه در خصوص ساعت کار صف و ستاد این بانک در روز سه شنبه پایان سال اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بانک سرمایه در خصوص ساعت کار صف و ستاد این بانک در روز سه شنبه پایان سال اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بدین وسیله به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، ساعت کار واحدهای ستادی و شعب سراسر کشور این بانک به جز شعب مناطق آزاد در روز سه شنبه مورخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

واحدساعت پایان کار
ستاد۱۴:۳۰
شعب۱۳:۴۵

شایان ذکر است ساعت کار شعبه کیش مطابق با مقررات سازمان منطقه آزاد کیش می باشد.