طی مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک به استاندار سراسر کشور برای اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین استانداران سراسر ایران،مصوبه شورا را درخصوص الزامات و ضوابط شهر دوستدار کودک، ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه موخ ۴ مرداد ۱۴۰۰، پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی با عنوان “الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک” را در پاسخ به مطالبات جمعی از فعالان حقوق کودک، متخصصان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مبنی بر فقدان سیاست‌ها و مجموعه ضوابط اجرایی موثر، کمبود سطوح عملکردی متضمن تامین نیازهای کودکان در بناها و فضاهای شهری، بررسی و ضمن تاکید بر ملاحظات به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

۱- این مصوبه بر اهمیت توجه به نیازهای روانی و جسمانی کودکان و تسهیل دسترسی به امکانات محیطی مربوطه در شهرها، روستاها، شهرک‌ها و مجتمع‌های زیستی متعدد در کشور و تضمین تحقق شهر دوستدار کودک، تاکید دارد و در این رابطه حقوق کودکان در برخورداری از فضاهای شهری امن، ایمن و محیط‌های شاد برای بازی و پرورش خلاقیت را به رسمیت می‌شناسد.

۲- مجموعه “الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک” به عنوان ملاحظات تحقق شهر دوستدار کودک برای تمام  مراجع تهیه، تصویب و نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، دستگاه‌هایی اجرایی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کاربرد دارد و لازم‌الاجراست.

۳- لازم است  در زمان تنظیم شرح خدمات، تهیه یا بازنگری طرح‌های توسعه و عمران، الزامات و ضوابط عام مذکور در نوع فعالیت‌ها از جمله فضای سبز و فضاهای عمومی شهری، ملاحظه شود.

۴- به منظور انطباق شرح خدمات و اسناد طرح‌های توسعه و عمران با ملاحظات شهر دوستدار کودک و ارزیابی تاثیر پروژه‌های عمرانی بر کیفیت زندگی کودکان، وفق سند پیوست، لازم است با مشارکت انجمن‌ها و نهادهای مردمی فعال در امور کودک اقدام شده و نظرات آنها در محتوای طرح‌ها لحاظ شود.

۵- دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، نتایج پایش، ارزیابی و ارایه راهکارها با استناد این مصوبه به مراجع مربوطه اعلام و پیگیری‌های لازم را صورت دهند.

۶- دبیرخانه شورای‌عالی بنا بر ایجاد سازوکارهای بومی‌سازی ضوابط با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، نتیجه پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف و ملاحظات این مصوبه را سالانه به شورای عالی گزارش کند.

۷- مجموعه “الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک” در پیوست این مصوبه بر اساس نتایج پایش مذکور در بند فوق ظرف مدت یکسال از تاریخ اعلام مصوبه قابل بازنگری است و در صورت نیاز در مقاطع زمانی ۳ ساله موردتجدیدنظر، تکمیل و اصلاح قرار خواهد گرفت.

در پایان تاکید شده است: در اجرای مصوبه به پیوست “الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک” جهت استحضار و انعکاس به کلیه مراجع ذی مدخل در توسعه شهری ابلاغ می‌شود.