با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار کلان شرکت دخانیات ایران، احکامی جدیدی از سوی مهندس آشتیانی؛ مدیرعامل این شرکت صادر شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران، مهندس مهدی آشتیانی در حکمی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ساختار کلان شرکت و تجمیع دو معاونت بازرگانی و بازاریابی و فروش، خانم فیروزه جامعی را به عنوان معاون بازرگانی شرکت دخانیات منصوب کرد.
مهندس آشتیانی همچنین در حکمی به منظور راهبری بهینه مدیریت‌های منابع انسانی، امور مالی و سرمایه‌گذاری بخش از اختیارات خود را به آقای علیرضا دولتی؛ سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت دخانیات ایران تفویض کرد.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در احکام جداگانه دیگری آقایان؛ علیرضا تواللهی، رمضانعلی فتحی و علیرضا حبیبی را به ترتیب به عنوان سرپرست دفتر پیگیری‌های ویژه، مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی و مشاور مدیرعامل در امور منابع انسانی منصوب کرد.
همچنین حکم انتصاب آقای شهیار وهابی، به عنوان مدیر مجتمع گیلان از سوی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران صادر شد. وهابی پیش از این سرپرست این مجتمع بود.