کمیته انتصاب صندوق قر ض الحسنه شاهد با ریاست دکتر تبریزی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره در روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد.

کمیته انتصابات صندوق قرض الحسنه شاهد  به درخواست آقای دکتر علی عباس کمری  سرپرست سرمایه انسانی  در  صبح روز سه شنبه  مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در سالن  شهدای سلامت صندوق قر ض الحسنه شاهد تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که با مدیریت آقای دکتر تبریزی  مدیر عامل  و حضور  اعضا  محترم کمیته   انتصابات سرمایه انسانی و آقای حاج عباس شیخی  مدیر کل محترم  حراست  در صندوق قر ض الحسنه شاهد برگزار گردید پس از  تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ابتدا  پیشنهادات توسط دکتر علی عباس کمری  مطرح و پس از اظهار نظر  اعضا محترم کمیته  و  آقای شیخی احکام همکاران  به شرح ذیل  صادر و ابلاغ  گردید. 

۱- آقای دکتر علی عباس کمری به عنوان معاون  اجرائی  ستاد مرکز  

۲- آقای علی هاشمی مدیر سرمایه انسانی  ستاد مرکز 

۳- آقای داود زالی  رئیس اداره حقوق و دستمزد  ستاد مرکز  

۴-رسول کنشلو  رئیس اداره تسهیلات  ستاد مرکز 

۵- خدایار کرمزاده  سرپرست اداره حسابداری و بودجه 

۶- حامد گودرزوند چگینی  کارشناس اعتبارات و تسهیلات  ستاد مرکز 

۷- احمد رضائی  کارشناس حسابداری و بودجه  ستاد مرکز 

۸- محمد علی یزدانی نژاد کارشناس خزانه داری و مبادلات 

۹- محمدرضا  رمضانی  کارشناس امور کاربران  ستاد مرکز   

۱۰- عبدالرحمن رستمی  سرپرست صندوق قر ض الحسنه شاهد منطقه استان بوشهر 

۱۱– محمد کر یمیان زیارانی  سرپرست  صندوق قرض الحسنه شاهد  منطقه استان قزوین

۱۲- امیر حسنلو  سرپرست صندوق قر ض الحسنه شاهد منطقه استان  البرز 

۱۳- علی حسین محمد بیگی سرپرست صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه استان ایلام

۱۴- سعید قاسمی کارشناس اعتبارات و تسهیلات  منطقه استان  ایلام