«همایون محمد خواجه» به عنوان سرپرست مدیریت مجتمع و معاونت تولید پتروشیمی آبادان منصوب شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پتروشیمی آبادان، با حکم‌ «سجاد میمنت آبادی» سرپرست شرکت، «همایون محمد خواجه» به عنوان سرپرست مدیریت مجتمع و معاونت تولید شرکت پتروشیمی آبادان منصوب شد. همچنین از زحمات جناب آقای «مهران بهروزیان» در دوران تصدی مدیریت مجتمع تشکر و قدردانی بعمل می آید.