مدیر جدید شعبه تهران صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شد .

 به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی ،  آقای مصطفی محمدی با حکم مهندس بهزاد پور مدیر عامل این نهاد،  به سمت مدیر شعبه استان تهران منصوب شد.