مهندس محمدجواد بدری به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید منصوب شد.

با توجه به مصوبه هیات مدیره شرکت پتروشیمی تخت جمشید روز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ، آقای مهندس قدمی مدیرعامل شرکت اسپک ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای مهندس عباس کریمی در حکمی مهندس محمدجواد بدری را به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید منصوب کرد.