در راستای بومی سازی و صرفه‌جوی ارزی هرچه بیشتر در زنجیره آهن و فولاد کشور و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، در حاشیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران و همچنین در راستای اهداف شرکت فولاد آلیاژی ایران مبنی بر حمایت از حوزه دانش‌بنیان، تفاهمنامه ساخت دستگاه تشخیص سرباره بین شرکت فولاد آلیاژی ایران و شرکت دانش بنیان بارمان افزار فیدار به ارزش ۲۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد شد.

گفتنی است که شرکت فولاد آلیاژی ایران پس از تکمیل مراحل اداری و فنی نسبت به عقد قرارداد با شرکت بارمان افزار فیدار در زمینه حمایت از حوزه دانش بنیان اقدام می‌کند.