آئین توشیح تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز راهبری، سامان‌دهی، مدیریت و توان‌مندسازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (سمتا) برای سومین سال متوالی منعقد شد.

آئین توشیح تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز راهبری، سامان‌دهی، مدیریت و توان‌مندسازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (سمتا) برای سومین سال متوالی منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که با حضور دکتر مصطفی قربانی، رییس مرکز راهبری، سامان‌دهی، مدیریت و توان‌مندسازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (سمتا) و نادر خواجه‌ حق‌وردی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و جمعی از مدیران مرکز سمتا و بانک منعقد گردید، کلیه معرفی‌شدگان از سوی مرکز سمتا شامل شرکت‌ها و کارگاه‌هایی که در حوزه‌های پیمان‌کاری و زیرساختی فعالیت‌ می‌کنند، می‌توانند ضمانت‌نامه‌های موردنیاز در پروژه‌های مرتبط با “ودجا” را با شرایط ویژه از بانک آینده دریافت کنند.
بدین‌منظور، ابتدا مرکز راهبری، سامان‌دهی، مدیریت و توان‌مندسازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (سمتا)، نسبت به بررسی توان‌مندی شرکت‌های پیمان‌کار اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق و کارگاه‌های فنی، اقدام نموده و پس از تأیید صلاحیت این شرکت‌ها، مراتب جهت دریافت انواع ضمانت‌نامه با شرایط ویژه و با حفظ محرمانگی قراردادها به بانک آینده معرفی می‌شوند. پس از احراز صلاحیت شرکت‌های مذکور، بانک آینده با تسریع در ارائه خدمات، نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز مرکز سمتا با شرایط ویژه جهت شرکت‌ها و کارگاه های معرفی‌شده اقدام خواهد کرد.
بنا بر پیشنهادهای مطرح‌شده در آئین توشیح سومین دوره همکاری مشترک بانک آینده و مرکز راهبری، سامان‌دهی، مدیریت و توان‌مندسازی شبکه همکاران نیروهای مسلح (سمتا)، با توجه به تجارب ارزشمند بانک آینده در مشارکت فعال در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و پرداخت تسهیلات حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور و حضور فعال در ارائه خدمات متنوع حوزه نوآوری در اکوسیستم‌های دانش‌بنیان، قرار شد؛ این بانک در ایجاد پردیس‌ها و پارک‌های علمی و فنآوری در حوزه صنایع دفاعی نیز مشارکت نماید.