در دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، طرفین یک تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، پیرو نشست مشترک مهندس مسعود لطفی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و دکتر محمدعلی الفت پور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران تفاهمنامه دو جانبه با هدف گسترش تعاملات و استفاده از ظرفیت های مشترک در محل سازمان مدیریت صنعتی به امضا رسید.