واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد آلیاژی ایران، در راستای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد HSE پیمانکاران و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت نواحی مختلف، از آبدارخانه‌های شرکت بازدید کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط‌عمومی فولاژ، این بازدیدها که توسط تیم HSE شرکت فولاد آلیاژی ایران و HSE شرکت معین کوشا انجام شده است، گزارش‌هایی از موارد عدم انطباق مشاهده و جهت پیگیری ارسال شد.
در بازدیدهای بعمل آمده، با توجه به مناسب بودن وضعیت آبدارخانه امور اداری مطابق دستورالعمل‌ تشویق و تنبیه HSE، از مسئول آبدارخانه واحد اداری خانم حسینی تقدیر و تشکر شد.