شرکت چادرملو در ادامۀ ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، اقلام کمک‌جهیزیه را به چند زوج نیازمند اهدا کرد.

شرکت چادرملو در راستای تسهیل و کمک به ازدواج و معیشت نیازمندان، در همکاری با قرارگاه سازندگی ناحیه مقاومت بسیج اردکان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در تهیۀ ۳۰ کمک‌جهیزیه، تأمین مالی ۲۰ بسته از این اقلام را به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برعهده گرفت.