جمعی‌از اعضای جامعه‌المصطفی خراسان رضوی از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بازدید کردند.

به گزارش رویداد شرق به نقل از مس‌پرس، جمعی‌ از طلاب جامعه‌المصطفی خراسان رضوی، در بازدید از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، با روند تولید در این مجتمع صنعتی و معدنی آشنا شدند.

در این بازدید که ۱۴۰ نفر از طلاب جامعه‌المصطفی از ۴۰ ملیت مختلف حضور داشتند، پس از بازدید از پیت معدن، با حضور در سالن فجر کارخانه با روند عملیات تولید کاتد مس در مجتمع آشنا شدند.