ریاست اداره شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک های استان یزد به همراه فرماندار ابرکوه از واحد تولیدی شرکت فولاد سرمد ابرکوه بازدید کردند.

در جریان این دیدار به تبادل نظر در خصوص ظرفیت های اقتصادی شرکت و مسائل مرتبط با همکاری های دوجانبه پرداخته شد. این نشست، فرصتی برای تقویت همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی این استان بود.