مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع، در بازدید از دانشگاه میبد، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این دانشگاه را برای تعامل بیشتر با عرصه صنعت و نهاد علم در منطقه مورد بررسی قرار داد.

مجتبی مهری‌نژاد مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به همراه تعداد از معاونین این شرکت در بازدید از دانشگاه میبد، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این دانشگاه را در راستای تعامل بیشترِ عرصه صنعت و نهاد علم در منطقه مورد بررسی قرار‌ داده و با مسئولین این دانشگاه به بحث و گفتگو در جهت همکاری بیشتر پرداختند.