بانک سرمایه با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و از محل آورده نقدی سهامداران، سرمایه خود را از مبلغ
۴٫۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۴٫۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می دهد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، این بانک با اخذ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا سرمایه خود را از مبلغ ۴٫۰۰۰میلیارد ریال به ۱۰۴٫۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۵۰۰درصد از محل آورده نقدی سهامداران افزایش می دهد.

شایان ذکر است این مرحله از افزایش سرمایه بانک سرمایه به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و با هدف ورود نقدینگی و منابع مالی جدید، اصلاح ساختار مالی و افزایش کفایت سرمایه صورت می پذیرد و جایگاه این بانک را از نظر استانداردهای مالی به شدت تقویت می نماید.