بیژن اسدی عنوان داشت: مفاهیم و روندهایی همچون اینترنت اشیاء، کلان داده ها، موبایلیفیکیشن، هوش مصنوعی، بلاکچین، شخصی سازی، بانکداری باز، فین تک ها و بیگ تک ها، نسل جدید انسانی (نسلz) و نسل جدید فناوری های ارتباطی وجود دارد که بانکداری و خدمات مالی را تغییر داده و خواهد داد و ما باید هم زمان با این روند بانکداری جهانی به دنبال پیاده سازی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز آن و تغییر مدل کسب و کار بانک ها در داخل کشور باشیم.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک صنعت و معدن، یک بانک توسعه ای است؛ ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که رقابت برای این بانک متصور نیست و در ضمن ملاحظاتی که برای بانک های تجاری خرده فروش  (retail commercial banks)وجود دارد، برای این بانک مطرح نیست. اما باید توجه داشت که در صورتی که این بانک بخواهد در نظام بانکی کشور مؤثر باشد و تجهیز منابع را از طرقی به غیر از منابع دولتی تحقق بخشد، باید خود را آراسته به لوازم موفقیت در عصر پیش رو کند. بنابراین حرکت به سمت بانکداری آینده و نسل چهار برای بانک صنعت و معدن نیز یک ضرورت است. همچنین با توجه به انتظارات ذینفعان کلیدی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال، به نظر می رسد که الزام بیرونی نیز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که توسعه بانکداری دیجیتال نباید یک برنامه مجزا از برنامه های راهبردی بانک ها و همچنین یک ابتکار فناورانه تلقی شود، بلکه توسعه بانکداری دیجیتال باید در محوریت سند راهبردی آنها قرار بگیرد و همچنین یک نقشه راه جامع با در نظر گرفتن تمام ابعاد ساختاری، فرهنگی و مقرراتی برای توسعه بانکداری دیجیتال آنان ترسیم شود که این امر در بانک صورت پذیرفته است. 
بیژن اسدی تأکید کرد: نکته مهم دیگر آنکه تأثیر تمام روندها برای یک بانک توسعه ای که متمرکز بر بانکداری شرکتی با تعداد مشتریان به مراتب کمتر از بانکداری خرد است، یکسان نیست. لذا بانکداری دیجیتال در بانک صنعت و معدن معنای یکتا و اختصاصی خود را داراست؛ هر چند ممکن است در برخی ابعاد (مانند افتتاح حساب غیر حضوری و پرداخت تسهیلات خرد) با بانک های تجاری خرده فروش مشابهت هایی داشته باشد. 
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن بیان داشت: بر اساس آنچه گفته شد با توجه به تعداد کم شعب این بانک ارائه خدمات غیر حضوری، پذیرش، انعقاد قرارداد، خرید سفته و پرداخت خصوصاً برای مشتریان حد اعتباری و سرمایه در گردش و توسعه خدمات غیر حضوری از طریق بانکداری باز ، تناسب و سفارشی سازی خدمات ارایه شده برای منتخبی از مشتریان و امکان ارایه خدمات بانکداری شرکتی به گونه ای که با مأموریت بانک توسعه ای هم افزایی داشته باشد در برنامه راهبردی بانک مورد توجه ویژه و در دستور کار قرار گرفت.
وی در پایان یادآور شد: بانک صنعت و معدن در کنار برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه های استقرار تحول دیجیتال، شرکت فناوری اطلاعات متعلق به خود را نیز تأسیس کرد که با توجه به الزامات تسریع پیاده سازی تحول دیجیتال شکل گرفته و یقیناً باعث بهبود در امر خدمت رسانی این بانک در حوزه بانکداری الکترونیکی و دیجیتالی خواهد شد.