یک کارشناس پولی و بانکی گفت: برات الکترونیک سپامی حاصل هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک عامل و خزانه داری کل کشور است.

حجت الله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایبنا اظهار کرد: در راه‌اندازی برات الکترونیک سپامی هماهنگی‌های زیادی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک عامل و خزانه داری کل کشور شده تا بستر‌های لازم را برای راه اندازی برات الکترونیک مهیا کنند.

وی اضافه کرد: این ابزار نشان داد بین دستگاه‌های مختلف همکاری خوبی شکل گرفته است تا تامین مالی نوین در کشور عملیاتی شود.

این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: برات الکترونیک سپامی ابزار بسیار مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود، چون این ابزار تامین مالی را در کشور تسهیل می‌کند؛ ضمن اینکه برات الکترونیک سپامی جزو تامین مالی نوین محسوب می‌شود.

فرزانی با اشاره به اینکه در برات الکترونیک، بانک به عنوان آخرین فرد تعهد پرداخت دارد، گفت: در این ابزار ریسک نکول تقریباً صفر است.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: برات الکترونیک سپامی کل زنجیره تامین را تامین مالی می‌کند، لذا این ابزار فشار نقدینگی و تقاضای تسهیلات بانکی را بر بانک‌های کشور کاهش می‌دهد. در نتیجه افرادی که در گذشته متقاضی دریافت تسهیلات از بانک‌ها بودند، حال می‌توانند از طریق این ابزار اقدام به تامین مالی کنند.

این کارشناس پولی و بانکی ابراز داشت: این نوع تامین مالی «تعهدی» است، به این معنی که لازم نیست در ابتدای کار پولی از بانک خارج شود؛ لذا از این جنبه برات الکترونیک به افزایش تامین مالی کشور کمک می‌کند، در نتیجه این ابزار رشد تولید را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین برات الکترونیک به بهبود تولید و فضای کلی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

فرزانی در پایان تاکید کرد: با استفاده از برات الکترونیک، تامین نقدینگی و پول پاشی بانک‌ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت، که این موضوع از سیاست‌های مهم مدیریت جدید بانک مرکزی است. همچنین برات الکترونیک در راستای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است، چون فشار تراز نامه‌ای بر بانک‌ها اضافه نخواهد کرد.