شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در ادامه روند رو به رشد و با رویکرد ارتقای روز افزون در حوزه ی سرمایه های انسانی، این هفته مورد ارزیابی مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰ از دانشگاه تهران قرار گرفت.

فرایند ارزیابی این دوره طی دو روز از ۱۹ الی ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ در محل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان و به منظور حصول اطمینان از پیمودن مسیر تعالی در حوزه منابع انسانی برگزار گردید.
این ارزیابی با حضور معاونین، مدیران و روسای شرکت و همچنین ارزیابان مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰ از دانشگاه تهران؛ در محل سالن جلسات شرکت فولاد سنگان آغاز به کار کرد. ارزیابان طی دو روز ضمن بازدید میدانی و انجام مصاحبه های تخصصی، اقدام به برگزاری جلسات با واحدهای مختلف و بررسی مستندات نمودند.

گفتنی است شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در سال گذشته موفق به کسب تندیس برنزین C2 مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰ (جزء ۱۰ شرکت برتر ایران در پیاده سازی این مدل) شده است