عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از بهینه سازی رفتار اعتباری بانک توسعه تعاون با تعاونی ها و بنگاه ها خبر داد.

حمید رضا البرزی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون اظهار داشت:مطالعه و بررسی آمار مرتبط با بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و تعاونی ها و مولفه ها و تاثیرات مثبت اقتصادی آنان می تواند نگاه و رویکرد بانک را در پرداخت موثر و هدفمند تسهیلات را به نحو مناسبی مشخص نماید.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در مقایسه با شبکه بانکی، سهم بیشتری را برای پرداخت تسهیلات به طرحهای ایجادی و توسعه ای اختصاص داده است، بانک توسعه تعاون رویکرد توسعه ای خود را به رغم محدودیت ها ارتقا داده است. کارگاههای زیر ۵۰ نفر بیش از ۸۱ درصد سهم شاغلان بخشهای خصوصی و تعاونی را در کل اقتصاد تشکیل داده اند.تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون با ۳۸ درصد رشد همراه بوده است.۲۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در بخش ثابت، ۵۵ درصد تسهیلات در بخش جاری و ۲۰ درصد سبد تسهیلات بانک به سایر اختصاص داده شده است.در شبکه بانکی ۳.۵ درصد از تسهیلات پرداختی مرتبط با بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بوده است.
این مقام بانکی گفت: بانک توسعه تعاون با تحول دیجیتال و بهره مندی از تی تی پلاس می تواند به مرکز و عمق کسب و کارها نفوذ کند و خود را در مسیر فعالیت آنان قرار دهد و سهم بازار را ارتقا دهد.
البرزی تصریح کرد: سهم بانک توسعه تعاون از بازار تعاونی ها حدود ۴۳ همت است، با تداوم برنامه های تحولی ارتقای سهم قابل دستیابی است.
وی گفت: چنانچه طراحی محصولات بانکی با آگاهی از وضعیت و مولفه های بازار و بنگاه ها و تعاونی ها باشد، اثربخشی محصولات بیشتر خواهد بود، همچنین نیازمند اندازه گیری دقیق میزان فروش محصولات و آثار مثبت آن هستیم.