شرکت تامین سرمایه خلیج فارس پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (سهامی خاص) را برعهده گرفته است.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (سهامی خاص) را با نرخ سود دو ساله حداقل ۴۳ و حداکثر ۴۷ پذیرش کرده است.

براین اساس، درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی اوراق یاد شده جمعاً به مبلغ ۶۲۴ میلیارد ریال که شامل ۱۷۴ میلیارد ریال درآمد تعهد پذیره‌نویسی که بلافاصله پس از پذیره‌نویسی و مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی دو سال شناسایی خواهد شد.