آیین تجلیل از بازنشستگان فولاد ارفع برگزار شد.

مجتبی مهری نژاد مدیر عامل شرکت آهن و فولاد ارفع به همراه معاونین این شرکت طی مراسمی، تعدادی از بازنشستگان این شرکت را مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند.