مدیر شعب بانک مسکن منطقه غرب تهران از پرداخت بیش از ۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در این مدیریت خبر داد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از بانک مسکن- هیبنا؛ علیرضا جوادی با اشاره به انعقاد ۱۱۲ فقره قرارداد برای ساخت ۱۷ هزار و ۲۲ واحد مسکونی گفت: تاکنون بالغ بر ۸۴ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن به سازندگان پرداخت شده است.

وی در مورد جزئیات تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در منطقه افزود: از مجموع قراردادهای منعقد شده با سازندگان در این منطقه، ۷۶ فقره قرارداد مربوط به ساخت ۱۵ هزار و ۲۶۶ واحد توسط تعاونی ها و ۳۶ فقره قرارداد مربوط به ساخت یک هزار و ۷۵۶ واحد توسط خودمالکین است.

مدیر شعب بانک مسکن منطقه غرب تهران نقش بانک مسکن در تامین مسکن کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن را مهم عنوان کرد و عزم و اراده جمعی را در تحقق اهداف تعیین شده در این بخش بسیار تاثیرگذار دانست.

جوادی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده مدیریت منطقه غرب تهران در بخش پروژه های طرح مسکن مهر نیز گفت: در این مدیریت برای ساخت ۱۵۸ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی طرح مهر قرارداد منعقد شده که تا پایان آذر ماه سال جاری بالغ بر ۱۴۴ هزار واحد آن تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: در منطقه غرب تهران در سال جاری بالغ بر یک هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن، یک هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید مسکن و بالغ بر ۲۶۳ میلیارد ریال تسهیلات در بخش بافت فرسوده پرداخت شده است.