گزارش دی‌ماه ۱۴۰۲ آریاساسول در سامانه کدال منتشر شد که حاکی از تداوم تولید و فروش خوب این شرکت طی این ماه است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، گزارش دی ماه ۱۴۰۲ آریاساسول امروز (شنبه هفتم بهمن‌ماه) روی سامانه کدال قرار گرفت.

بر اساس این گزارش آریا طی دی ماه موفق به تولید ۱۶۴ هزار تن انواع محصولات شد که نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۱ رشدی ۲۴ درصدی داشته است. 

بر این اساس تولید تجمعی ده ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱ میلیون و ۶۳۹ هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد کرده است. 

رشد میزان و مبلغ فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل

گزارش کدال دی‌ماه نشان می‌دهد که مقدار فروش آریا در اولین ماه زمستان ۱۴۰۲ بیش از ۹۰ هزار تن بود که نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. 

همچنین فروش تجمعی ده ماهه آریا در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۶۲ هزار تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در مبلغ فروش آریا بسیار درخشان بود و طی این ماه ۲۷ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال فروخت که این مبلغ نسبت به فروش دی سال ۱۴۰۱ با ۴۰ درصد رشد همراه بوده است. 

مبلغ فروش تجمعی ده ماهه سال ۱۴۰۲ آریا معادل ۲۷۱ هزار ۴۲۹ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۳ درصدی را حاکی است. 

001.jpg

همچنین میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بود و مبلغ فروش دی‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۵ و ۲۱ درصد بالاتر بوده است. 

002.jpg

در گزارش ۹ ماهه شرکت که اوایل دی ماه منتشر شد، آریا رکورد تولید و فروش همه ادوار فعالیت خود را شکست و بر این اساس مقایسه تولید و فروش تجمعی ده ماهه طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد که فعالیت شرکت همواره صعودی بوده است.

003.jpg

همچنین در حالی که همواره شاهد کاهش قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی هستیم، مبلغ فروش تجمعی ده ماهه این شرکت طی ۴ سال اخیر روندی صعودی داشته که این حاکی از مدیریت مناسب مقدار فروش و نیز یافتن بازارهای جدید است. 

004.jpg