بانک مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ تعداد ۱۰ هزار و ۵۵۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

بانک مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ تعداد ۱۰ هزار و ۵۵۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از بانک مسکن ـ هیبنا؛ این تسهیلات از محل حساب های پس انداز و جاری قرض الحسنه به فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد تعلق می‌گیرد؛ به طوری که برای تولد فرزند اول ۳۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت سه سال، فرزند دوم ۶۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت چهار سال، فرزند سوم ۹۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت پنج ساله پرداخت می شود.

همچنین خانواده ها برای فرزند چهارم یک میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال با مدت بازپرداخت ۶ ساله و فرزندپنجم و بالاتر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت هفت سال تسهیلات فرزندآوری دریافت می کنند.بازپرداخت این تسهیلات در صورت درخواست متقاضی با درنظر گرفتن ۶ ماه تنفس تعیین می شود.

بانک مسکن در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد۱۰ هزار و ۵۵۳ فقره به مبلغ شش هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال پرداخت کرده و این روند تا پایان سال جاری نیز ادامه دارد.

متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند در سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت نام و نسبت به انتخاب بانک عامل خود اقدام کنند.