اساسنامه جدید ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه معلم قرار گرفت.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت امروز ۹ اسفند با حضور ۸۲ درصد از صاحبان سهام به منظور تصویب اساسنامه جدید برگزار شد.

براساس این گزارش، اساسنامه جدید با اکثریت آرای سهامداران عمده و خرد، اعضای هیأت مدیره بیمه معلم، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی ج.ا.ایران، بازرس و حسابرس قانونی به تصویب رسید.