سرشماره ارسال پیامک اطلاع رسانی تراکنش های بانک ملی ایران(ساپتا) برای مشتریان دارنده سیم کارت اپراتور همراه اول از تاریخ امروز ۳ بهمن ماه تغییر کرد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این پیامک ها تاکنون با سرشماره ۷۰۰۷۱۷ برای مشتریان ارسال می شد که از امروز ۳ بهمن ماه با تغییر به سرشماره ۳۰۰۰۹۴۱۷  برای مشتریان اپراتور همراه اول ارسال می شود.