در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران تفاهم‌نامه طراحی و بومی سازی یک دستگاه ترانسکوره MVA۱۶۰ و ۴۱ ترانس یکسوساز بین شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ایران ترانسفور امضا شد.

تفاهم‌نامه طراحی و بومی سازی یک دستگاه ترانسکوره MVA۱۶۰ و ۴۱ ترانس یکسوساز بعد از ظهر سه‌شنبه در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران امضا شد.

این تفاهم‌نامه بین شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ایران ترانسفور به امضا رسید.

صرفه جویی ارزی این تفاهم‌نامه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو برآورد شده است.

منبع خبر: ایراسین