پایگاه خبری و تحلیلی رویداد شرق مستقل بوده و به هیچ گروه و حزبی وابسته نمی باشد

صاحب امتیاز: میثم غیاثی

مدیرمسئول: میثم غیاثی

شماره مجوز:۸۸۷۴۲

زمینه فعالیت: اجتماعی, اقتصادی

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۶۲۶۰۹

آدرس:تهران-لویزان ، خیابان شعبانلو ، روبروی دانشگاه شهید رجایی ، مجتمع سروش 

کدپستی: ۱۶۷۸۳۵۵۸۱