مراسم تودیع عارف باقری مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک با حضور معاون اکتشاف و بهره‌برداری ایمپاسکو همراه با تقدیر از تلاش‌های وی در این مجتمع برگزار شد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، شهرام ادیب فر معاون اکتشاف و بهره‌برداری ایمپاسکو در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های باقری، علیرضا خوش مقام را به عنوان مدیر جدید این مجتمع معرفی کرد.

گفتنی است خوش مقام پیش از این مدیریت مجتمع نفلین سینیت کلیبر را بر عهده داشت.