فولاد مبارکه با اقدامات گسترده در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی، گام‌های مهمی به سوی بهبود شرایط زیست‌محیطی برداشته است.

شرکت فولاد مبارکه با هدف کاهش آلودگی و توسعه پایدار، اقدام به افتتاح تصفیه خانه پساب شهری و تصفیه پساب فاضلاب در ۹ شهر مختلف نموده است. این تصفیه پساب با هدف توسعه و پیشرفت با کمترین تأثیر منفی بر محیط زیست اجرا شده و در آستانه تبدیل صنعت آب بر به یک صنعت بی‌نیاز از آب خام قرار دارد. فولاد مبارکه با این اقدامات خودکایی در مصرف آب و جبران آسیب‌های احتمالی را به بهترین شکل ممکن انجام داده و در مسیر پیشگیری از بروز مشکلات زیست محیطی گام‌های مثبتی برداشته است.