بانک دی با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت کدال، خبر از ارزشگذاری ملک کوهستان پارک شادی مشهد داد.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ ملک موسوم به کوهستان پارک شادی مشهد توسط هیأت ۱۲ نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورد بازدید و به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارزشگذاری شد و این مبلغ به عنوان قیمت قطعی معامله، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

همچنین فرآیند ارزیابی کارشناسی املاک معوض در دست اقدام است و آثار مالی و اسناد حسابداری در ارتباط با تحقق موضوع این قرارداد پس از تایید حسابرس رسمی بانک، ثبت و گزارش خواهد شد.

از آنجایی که بهای ملک مزبوردر دفاتر بانک معادل مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است، سود حاصل از تحقق این قرارداد، تاثیر قابل توجهی در کاهش زیان انباشته بانک به همراه خواهد داشت.