در دنیای امروز، جنگ روایت ها و سلاح کارآمد آن، رسانه است. با استفاده از رسانه، می توان واقعیت ها را تغییر داد و فرهنگ ها را تحول داد. از طرفی، رسانه می تواند برای اشاعه آگاهی، نشر حقایق و ارزش های انسانی، آموزش، پیشرفت جهان، رفاه انسان، الگوسازی صحیح و هزاران حوزه مقدس دیگر بهره گرفته شود. در عین حال، مدیریت های مجموعه های روابط عمومی باید با استفاده هنرمندانه از فضای مجازی، به پویایی امور کمک کنند و فضای امید و قدردانی را در بین کارکنان گسترش دهند.

تقریبا هیچ صاحبنظر فرهیخته ای وجود ندارد؛ که نداند و اذعان نکند که جنگ امروز، جنگ روایت ها و سلاح کارآمد آن، رسانه است. با رسانه می توان در برابر واقعیتی عریان چون «متجاوز بودن رژیم وابسته بعثی عراق» و تحمیل آن همه هزینه به همسایه نجیبش، ٨ سال به دنیا قالب کرد که ایران متجاوز است! با رسانه می توان فرهنگ پوچ و مخرب غربی را جذاب ترین فرهنگ غالب دنیا کرد؛ با رسانه می توان کشور و ملتی با تمدن چند هزار ساله و بزرگانی چون فردوسی، حافظ، سعدی، ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و هزاران خردمند دیگر را قومی بی رحم و ستمگر و داعش با آن همه جنایت را حکومت اسلامی خواند!!

با رسانه می توان کشورها را تسخیر کرد؛ با رسانه می توان حکومت های ناهماهنگ با استکبار جهانی را از درون، با انقلاب های رنگی منهدم کرد. و البته با رسانه می توان بوی خوش انسانیت و صلح و نوع دوستی را در جهان پراکند؛ می توان دست مستمندان را گرفت، می توان از آن برای اشاعه آگاهی، نشر حقایق و ارزش های انسانی، آموزش، پیشرفت جهان، رفاه انسان، الگوسازی صحیح و هزاران حوزه مقدس دیگر بهره گرفت و این سکه دو رو و تیغ دو دم، می تواند حال و روز بشر و بشریت و جهان را متحول کند.

مدیریت های مجموعه های روابط عمومی باید با شگردهای هنرمندانه ضمن انعکاس نظرات کارکنان به مدیران عالی؛ به پویایی امور و اصلاح و بهبود فرآیندها مدد رسانند و با انتشار خدمات و اقدامات مدیریتی به کارکنان، فضای امید و قدردانی را در بین آنان گسترش دهند. در گرماگرم انجام این تکلیف حرفه ای، استفاده عالمانه، پارسایانه و موثر از فضای مجازی می تواند عصای دست روابط عمومی ها باشد…

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی بر همه تلاشگران این حوزه خطیر مبارک باد.