شرکت آلومینای ایران به عنوان یک بنگاه اقتصادی، متعهد به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه است. مدیریت صحیح روان آبها و سیلاب ها، گامی مهم در راستای تحقق این تعهد خواهد بود. بارش های اخیر بهاره در منطقه، فرصتی ارزشمند برای شرکت آلومینای ایران فراهم آورده است تا با مدیریت صحیح روان آبها و سیلاب ها، ضمن حفظ محیط زیست، به توسعه پایدار منطقه نیز کمک کند.

جمع آوری و ذخیره سازی این روان آبها می تواند به تقویت سفره های زیرزمینی و تامین آب شرب و کشاورزی منطقه کمک شایانی کند. همچنین، این اقدام ارزشمند می تواند از فرسایش خاک و سیلاب های مخرب جلوگیری کرده و به حفظ اکوسیستم منطقه کمک کند. علاوه بر این، ایجاد تالاب ها و آبگیرها با استفاده از روان آبها می تواند به جذب پرندگان مهاجر و رونق گردشگری در منطقه بیانجامد.

از  مزایای مدیریت صحیح روان آبها و سیلاب ها برای شرکت آلومینای ایران و منطقه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 تقویت سفره های زیرزمینی و تامین آب شرب و کشاورزی: جمع آوری و ذخیره سازی روان آبها می تواند به افزایش سطح آب سفره های زیرزمینی و تامین آب شرب و کشاورزی منطقه کمک کند.

 جلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب های مخرب: روان آبها و سیلاب ها می توانند موجب فرسایش خاک و تخریب اراضی کشاورزی و زیرساخت ها شوند. مدیریت صحیح این منابع می تواند از این خسارات جلوگیری کند.

 حفظ تنوع زیستی: روان آبها و سیلاب ها زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. مدیریت صحیح این منابع می تواند به حفظ تنوع زیستی منطقه کمک کند.

 جذب پرندگان مهاجر و رونق گردشگری: ایجاد تالاب ها و آبگیرها با استفاده از روان آبها می تواند به جذب پرندگان مهاجر و رونق گردشگری در منطقه بیانجامد.

ایجاد اشتغال: مدیریت صحیح روان آبها و سیلاب ها می تواند به ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف مانند کشاورزی، گردشگری و حفاظت از محیط زیست کمک کند.

با مدیریت صحیح روان آبها و سیلاب ها، شرکت آلومینای ایران می تواند به عنوان یک الگوی نمونه برای سایر صنایع در منطقه عمل کند و به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کمک کند.

گفتنی است از ابتدای سالجاری تا کنون، مجموعاً ۵۸۰ هزار متر مکعب آب ناشی از بارش های اخیر در دو نوبت در بند تغذیه ای شرکت الومینای ایران ذخیره شده است.