بانک ملی ایران در یازده ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری تعداد دو میلیون و ۲۱۰ هزار و ۸۱۹ هزار فقره تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی کشور به ارزش ۴ میلیون و ۳۰ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در مدت زمان یاد شده تعداد یک میلیون و ۸۲۳ هزار و ۶۴۶ فقره تسهیلات به ارزش یک میلیون و ۵۵۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال به بخش خدمات با احتساب کارت های اعتباری پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران همچنین تا پایان بهمن ماه سال جاری تعداد ۲۰۲ هزار و ۷۶ مورد تسهیلات به ارزش ۶۵۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال تسهیلات به بخش بازرگانی و در بخش صنعت و معدن نیز تعداد ۴۸ هزار و ۸۴۷ مورد تسهیلات به ارزش یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال اختصاص داده است.

این بانک ۸۷ هزار و ۸۴۴ مورد تسهیلات به ارزش۱۸۴ هزار و ۹۵۰  میلیارد ریال به بخش کشاورزی پرداخت کرده و تعداد تسهیلات ارائه شده به بخش مسکن و ساختمان نیز ۴۸ هزار و ۲۳۹ مورد به ارزش ۱۱۱ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال بوده است.

همچنین تا پایان بهمن ماه سال جاری در بخش صادرات ۱۶۷ مورد تسهیلات به ارزش ۳ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.