خبرنامه شماره ۱۳۶۶فولاد، امروز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی منتشر شد.

شما می‌توانید جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعات شرکت فولاد مبارکه، فایل الکترونیکی خبرنامه شماره ۱۳۶۶ را از طریق این لینک دریافت نمائید.